مرکز قلب تهران

مرکز قلب تهران

محصولات / خدمات


جراحی قلب
جراحی قلب
مرکز قلب تهران
مرکز قلب تهران
آزمایشگاه مدرن و مجهز به بیوشیمی، انعقادی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، بانک خون و آسیب شناسی
آزمایشگاه مدرن و مجهز به بیوشیمی، انعقادی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، با...
بخش تحقيقات تجربي
بخش تحقيقات تجربي
اکوکاردیوگرافی
اکوکاردیوگرافی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :دکتر عباسعلی کریمی
وب سایت :http://thc.tums.ac.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +982188029600
نمابر :+982188029731
آدرس: تهران، کارگر شمالی، نبش بزرگراه جلال آل احمد، مرکز قلب تهران

ارسال پیام


لطفا برای ارسال پیام وارد حساب کاربری شوید , ورود

Scroll