كارخانجات مخابراتي ايران

كارخانجات مخابراتي ايران

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمدمهدی حسین پور
وب سایت :http://www.itmc.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +987137268091
نمابر :+987137268094
آدرس: شیراز، کیلومتر دوم بلوار مدرس، شرکت كارخانجات مخابراتي ايران
کد پستی: 71548-15854

ارسال پیام


لطفا برای ارسال پیام وارد حساب کاربری شوید , ورود

Scroll